Η εταιρία
Υπολογιστές
Οργάνωση Γραφείου
Συστήματα Ασφαλείας
Διαδίκτυο/Ασφάλεια
Λογισμικό
Υπηρεσίες
Τηλεϋποστήριξη Strolis Computers
Συνεργασίες
Εξειδικευμένες Λύσεις
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία
ΞΑΝΘΗ Τουρ.Οδηγος
Ψηφιακή Ελλάδα

Υπηρεσίες


 

Strolis Computers


 
Κορυφαία εταιρία στο χώρο της μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων στην Ανατ. Μακεδονία και τη Θράκη

Από    το    1988   έως   το    αύριο .........   με όραμα, στρατηγική και στόχους.
Με την ίδια σιγουριά, με τις ίδιες πάντα αξίες.Η Strolis Computers δραστηριοποιείται στην παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής , στην υλοποίηση Επιχειρηματικών Εφαρμογών, στην Ανάπτυξη Λογισμικού, στην παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιακών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet και στην προώθηση Συστημάτων Ασφαλείας και Επικοινωνίας Bosch-Siemens.

Ακολουθώντας επί 36 έτη μια σταθερή, μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων σε τεχνογνωσία, εξειδίκευση, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, αποτελεί  σήμερα την πρώτη επιλογή των επιχειρήσεων του τόπου μας και οργανισμών, στην υλοποίηση κρίσιμων έργων πληροφορικής, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η   Strolis Computers, μπορεί να εγγυηθεί την άρτια υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει καθώς,

-Η βασική φιλοσοφία της εστιάζεται στην πλήρη εξυπηρέτηση του Πελάτη.

-Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής που εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση της επένδυσης που τα υλοποιεί.

-Συνεργάζεται με τους κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο προμηθευτές, εξασφαλίζοντας ότι κάθε λύση που υλοποιεί αφενός στηρίζεται σε καταξιωμένες τεχνολογίες και επιτυχημένες διεθνείς πλατφόρμες, αφετέρου, είναι η πλέον κατάλληλη για τον εκάστοτε πελάτη.

-Αναπτύσσει λύσεις λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν τις επιχειρηματικές δράσεις του πελάτη αλλά και της συγκεκριμένης αγοράς στην οποία κινείται.

-Διαθέτει ένα μεγάλο εύρος λύσεων, προϊόντων, και υπηρεσιών, καλύπτοντας σφαιρικά τις ανάγκες της επιχείρησης.

-Εξειδικεύεται στην ολοκλήρωση συστημάτων, υλοποιώντας ολοκληρωμένες λύσεις, που συνεργάζονται μεταξύ τους ή λειτουργούν αυτόνομα, αξιοποιώντας παράλληλα την υπάρχουσα υποδομή της επιχείρησης.

-Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, γεγονός που επιβεβαιώνεται καθημερινά από το πλήθος των ικανοποιημένων πελατών της και το μέγεθος των έργων που αναλαμβάνει και φέρνει σε πέρας με επιτυχία.

-Γνωρίζει σε βάθος τις επιχειρηματικές διαδικασίες, ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια τού εμπορικού και προτείνοντας στους πελάτες της μεθόδους βελτίωσης της επιχειρηματικής  τους δραστηριότητας.

-Διαθέτει εταιρική κουλτούρα που επιβάλλει το υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας με τον πελάτη, τόσο κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των λύσεων, μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας όσο και στο πλαίσιο της αδιάλειπτης υποστήριξής του συνέχεια.

-Δημιουργεί  ιδανική σχέση εμπιστοσύνης

                                      κάθε φορά

                                              με κάθε λύση

.                                                    με κάθε έργο Πληροφορικής

                                                           με κάθε πελάτη.

Κύριος στόχος της
Strolis Computers είναι η απόλυτη υποστήριξη της πληροφορικής στρατηγικής του πελάτη.


Τηλεϋποστήριξη Strolis Computers
Άμεση επίλυση προβλημμάτων λογισμικού

Οι προσφορές του Μήνα
Ασφάλεια Δεδομένων
Λύσεις Προστασίας-Αποθηκευσης Δεδομένων από ακραία καιρικά φαινόμενα (Πλημμύρες, Φωτιά κλπ. - Wooxo, IOSafe, EasySafe)
Τηλεϋποστήριξη Strolis Computers
Άμεση επίλυση προβλημμάτων λογισμικού
Μιαούλη 95, 67100 Ξάνθη, Τηλ.: 25410 75802, Fax: 25410 73941

active³ 4.7 · © 2000 - 2010 IPS Ltd · Όροι χρήσης